استفاده از سیستم رباتیک مبتنی بر ماشین بینایی جهت بازرسی گلگیر ماشین

سازندگان خودرو جهت اطمینان از درستی گلگیر ماشین، از یک سیستم  رباتیک مبتنی بر پردازش تصویر بهره می¬برند. این سیستم بر روی خط تولید به بررسی مواردی چون درستی نصب پنجره مشبک، اتصالات و همچنین مکان سنسور برخورد میپردازد. در حال حاضر این تکنولوژی در خطوط تولید ماشین های Mercedes C Series، Audi A3 و Audi TT مورد استفاده قرار گرفته است.

به منظور انجام این مهم از یک بازوی رباتی با 6 درجه آزادی استفاده شده است. سر ربات به دو عدد دوربین صنعتی ویژه پردازش تصویر با رابط کاربری GigE مجهز گردیده است. به جهت اخذ تصاویر بهینه دو عدد سیستم نورپردازی به صورت حلقه ای و با نور قرمز در اطراف دوربین ها جانمایی می-گردد. بدین وسیله سیستم همواره از نور همگنی (به ویژه در محیط کارخانه که کنترل نور محیط امریست دشوار) در حین تصویر برداری برخوردار خواهد بود.

 

به منظور اندازهگیری دقیق ابتدا بازوی رباتی در موقعیت از قبل تعیین شده ( با مختصات مشخص) قرار می گیرد. تصاویر اخذ می گردد و پس از اعمال پردازش تصویر و موقعیت یابی، مکان نسبی اتصالات و اجزا نسبت به مکان مطلق بازوی رباتی سنجیده و در نهایت خروجی مورد نظر مبنی بر سالم بودن اتصالات صادر می گردد.

 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت