کاربرد سیستم های ما در صنایع ساختمانی


یکی از نیازهای صنعت ساختمانی، تولید مصالح ساختمانی همچون سنگ، آجر و سرامیک است که جزئی جدایی ناپذیر از این صنعت هستند. در خصوص صنعت تولید آجر، وجود سیستمی که قابلیت دسته بندی آجرهای یک رنگ و یک اندازه را داشته باشد، باعث شناخته شدن و اعتباربخشی برند فروشنده می گردد که این کار، صرفاً با به کارگیری سیستم های vision امکان پذیر است.
دغدغه اصلی صنایع تولید کننده سنگ و سرامیک، درجه بندی و سورت این دو آیتم به صورت صحیح و بدون خطا می باشد. اما استفاده از اپراتور، همواره خطای انسانی را در پی خواهد داشت. در حالی که بهره بردن از سیستم های مبتنی بر بینایی ماشین نه تنها عاری از خطای انسانی است بلکه امکان ثبت اطلاعات آماری و تصویری از محصولات تولیدی به منظور راه اندازی یک فرآیند انبارداری خودکار را نیز در اختیار کارفرما قرار می دهد.
دستگاه سورت و دسته بندی آجر

دستگاه سورت و دسته بندی سنگ

دستگاه سورت و دسته بندی سرامیک

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت