دستگاه اعتبار سنجی بارکد غذائی

ویژگی ها
نرم افزار اختصاصی
امکان بازرسی بارکدها با استاندارهای مختلف
سیستم ریجکت خودکار
قابلیت بازرسی 600 محصول در دقیقه
پشتیبانی از فونت فارسی و انگلیسی
امکان توقف خط و یا آلارم در صورت تداوم محصولات معیوب
طراحی سیستم متناسب با خط تولید موجود
نرم افزاری با محیط کاربری ساده و قابل تنظیم
قابلیت تعریف محصول و ذخیره تنظیمات برای هر محصول
امکان نمایش سریع آمار تولید و محصولات معیوب

دستگاه اعتبار سنجی بارکد غذائی

استفاده از بارکد در طول تاریخ پیدایش آن، هرگز به اندازه امروز مهم نبوده است. ردیابی و رهگیری محصولات در طول تولید و پس از آن، یکی از مسائل مهم در صنعت جهانی است. از این رو اطمینان از صحت چاپ بارکد و رهگیری آن حائز اهمیت است.
وجود یک تولید بدون وقفه قطعاً بسیار سودمند خواهد بود که این، نیازمند وجود سیستم بازرسی، تجزیه و تحلیل و درجه بندی کیفیت چاپ بارکد که بتواند متناسب با سرعت خط و هماهنگ با آن رفتار کند، است.
اطمینان داشتن از بارکد صحیح و پیگیری درست آن منجر به داشتن ارتباط بدون مشکل با مشتری خواهد شد. تایید کیفیت بارکد یک بعدی و یا دو بعدی، با توجه به یک استاندارد از قبل تعیین شده، به راحتی توسط سیستم های مبتنی بر پردازش تصویر انجام می گیرد.
دستگاه اعتبار سنجی بارکد شرکت دیده بنیان پارس، راهکارهای اختصاصی و یکپارچه ای را به منظور داده برداری، تجمیع و پردازش اطلاعات ارائه می دهد.
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت