•             جهت اندازه­گیری محل و همچنین ابعاد سوراخ­های حفرشده توسط لیزر بر روی یک قطعه پلاستیکی مورداستفاده در دستگاهی ایمنی گاز از یک سیستم مبتنی بر ماشین بینایی استفاده‌شده است.

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت