بازرسی گیره های ماشین به کمک بینایی ماشین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در بسیاری از خودروهای سواری Roof Clips که تحت عنوان Roof Mole Clips نیز شناخته می شود، جهت نگهداشتن و اتصال درزگیرهای چهار در مورد استفاده قرار می گیرد. مونتاژ و نصب نادرست این Clipها باعث ایجاد تعلق در خط تولید و در نتیجه اعمال هزینه های سنگین می گردد. آمار نشان می دهد حتی با وجود دفترچه راهنمای نصب در هر ایستگاه به ازای هر 1000 خودرو 6 عدد دارای Clipهایی با نصب نادرست می باشند. 

 

یک سیستم ویژن مجهز به چهار دوربین (دو سمت جلو و دو سمت عقب) به صورت پیوسته، وجود و یا عدم وجود و همچنین جهت گیری Clip ها را با دقت 0.75 میلی متر اندازه گیری نموده و مورد ارزیابی قرار می دهد. 

نوع جهت گیری و اندازه ی Clipها برای هر خوردرو متفاوت می باشد از این رو سیستم مورد استفاده به صورت یکپارچه و انعطاف پذیر طراحی و ساخته شده است.

 

 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت